Run Capacitors

1A.287

Run Capacitor 4 μF

Run Capacitor 4 μF
Nominal Voltage: 450V/AC
Frequency: 50/60Hz

BK.jpg
1A.213

Run Capacitor 5 μF

Run Capacitor 5 μF
Nominal Voltage: 450V/AC
Frequency: 50/60 Hz

BK.jpg
1A.267

Motor Run Capacitor 6,5 μF

Motor Run Capacitor 6,5 μF
Nominal Voltage: 450V/AC
Frequency: 50/60Hz

BK.jpg
1A.209

Motor Run Capacitor 8 μF

Motor Run Capacitor 8 μF
Nominal Voltage: 450V/AC
Frequency: 50/60Hz

BK.jpg
1A.215

Motor Run Capacitor 10 μF

Motor Run Capacitor 10 μF
Nominal Voltage: 450V/AC
Frequency: 50/60Hz

BK.jpg
1A.359

Motor Run Capacitor 17 μF

Motor Run Capacitor 17 μF
Nominal Voltage: 450V/AC
Frequency: 50/60Hz

BK.jpg
1A.088

Motor Run Capacitor 20 μF

Motor Run Capacitor 20 μF
Nominal Voltage: 450V/AC
Frequency: 50/60Hz

BK.jpg
1A.089

Motor Run Capacitor 25 μF

Motor Run Capacitor 25 μF
Nominal Voltage: 450V/AC
Frequency: 50/60Hz

BK.jpg
1A.090

Motor Run Capacitor 30 μF

Motor Run Capacitor 30 μF
Nominal Voltage: 450V/AC
Frequency: 50/60Hz

BK.jpg
1A.091

Motor Run Capacitor 35 μF

Motor Run Capacitor 35 μF
Nominal Voltage: 450V/AC
Frequency: 50/60Hz

BK.jpg
Show entries per page       
produced by Interface Medien